دربــاره من

امیر عبودی، موسس اولین زنجیره ارزش تولید، پرورش و فرآوری آبزیان. سطوح مختلف رشته مدیریت را در کشورهای انگلیس، امارات متحده عربی، آمریکا و سوییس گذراندم. در حال حاضر مدیر عامل و عضو هیات مدیـره شش کمپانی مختلف هستم و در بیش از ۱۰ کشور مختلف فعالیت های تولیدی و بازرگانی دارم.

About me

Amir Aboudi, the founder of the first of aquatic production, breeding and processing value chain. I completed various levels of management in England, United Arab Emirates,United State of America and Switzerland.Currently I am the leader director and a member of the board of six different companies. Lead production and commercial activities in more than 10 different countries.

مدیـــــــــر عامل شرکت تولیــــدی 21 بیضــــــــا

CEO of 21 Beyza Production Company

تولیدکننده انواع خوراک دام، طیـور، آبزیان، حیوانات خانگی و آزمایشگاهی

The producer of all kinds of feed for livestock, poultry, aquatic animals, pets and laboratory animals

نـایـب رییس هیات مدیره شرکت پرورش ماهیــــــــان خاویاری ملوسجــــــان

Vice chairman of the board of directors of Maloosjan sturgeon breeding company

بـــــزرگ ترین سایــت غیـرساحلی پرورش ماهیــــــــــــــان خاویاری در ایــــــــــــــران

The largest non-coastal sturgeon breeding site in Iran

عضو هیئـــــت مدیـــــــــره شرکت المـــــــاس آدریـــــن پـــــــارس

Member of the Board of Directors of Almas Adrian Pars Company

تولیدکننده فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده، فرآوری شده و خام بر پایه آبزیان

Producer of ready and semi-ready convenient food products based on aquatics

مدیـــر عامل شرکت رویال نایت (فنلاند)

CEO of Royal Nite company

شــرکت بـــــــــازرگانـی بیــن‌المللــــــــــی صـــــــــادرات و واردات بــه اروپـــــــا

An international trading company that exports and imports to Europe

مدیر عامل شرکت میلان (امارات متحده عربی)

CEO of Milan company

شــرکت بـــــــــــــازرگانـی بیــن‌المللــــــــــی صــــــــــــادرات و واردات بــه کشــــــورهـای حاشیـه خلیـــــج فارس و آسیــــای شرقی

An International trading company, export and import to G.C.C and east Asia

BFM ARMENIA مدیـــر عامل شرکت

CEO of BFM ARMENIA

C.I.S شــرکت بـــــــــــــازرگانـی بیــن‌المللــــــــــی صــــــــــــادرات و واردات بــه کشــــــورهـای منـطقــــــــــــــه

An international trading company that exports and imports to C.I.S countries

تحصیـــــلات

کارشناسی مدیریـــــت کسب و کــــــار

BBA، Business Administration, King’s College of london.
London, UK

کارشناسی ارشد مدیــــــریت سازمانـــــــی

MBA، Organizational Managment American university of Dubai.
Dubai, UAE

دکترای مدیریت سرمایـــــــــه‌گذاری در جهانـــــــی‌سازی کشور‌های در حال توسعــــــــه

DBA، Financial Management in globalisation of developing countries.
(Swiss Bussiness school) SBS. Zurich, Switzerland

دکتــــــرای مدیـــــــریــــــت توسعــــــــه کسب و کــــــار

DBA، Bussiness Development Managment
Arizona state university Phoenix. AZ, USA

علاقه منــــدی‌ها

پـــــــــــرواز

.از پرواز در ارتفاع نترسید
.در ارتفاع بودن، الهام بخش دیگران است

Don't be afraid to fly high.
Being at a height inspires others.

ســــــفــــــــــر

سفر صرفا رفتن به مکان های تازه نیست. سفر کشف
.کردن است، یافتن نگاهی نو و تازه. سفر جز تجربه نیست
بسیــار سفــر بایــد تا پختــــه شود خامــی(سعدی)

Travelling is not about going to new places. Travel is discovery,
finding a new look, Travelling is the path of wisdom.
Much travelling is needed so that unexperienced become
experienced.(Sadi)

قــــدرت

، قدرت و توان بیش از اینکه مربوط به سن و سال باشد
.به تندرستی و سلامتی وابسته است

Strength and power depend on
health and well-being more than age.

ســــــــرعت

.سرعت بالا را برای پیشی گرفتن از دیگران انتخاب نکنید
سرعت بالا را متنــــاسب بـــــــــــــا ایــــــــــده آل های خود بــــــرگزیند
.و در سرعت رهـــــا شوید

Do not choose high speed to over take others
Choose the high speed according
to your ideals and let loose in the speed.

مستنـــــــــد

وبــــلاگ

Loading...